Підготовку студентів за спеціальністю «Журналістика» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розпочато у 2004 р. при кафедрі теорії літератури, порівняльного літературознавства та журналістики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Роман Теодорович Гром’як). Кафедру журналістики створено 31 серпня 2005 року.

Колектив кафедри забезпечує фундаментальну та фахову підготовку фахівців зі спеціальності «Журналістика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». У 2015 році отримано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Упродовж 2005-2009 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Петро Степанович Федоришин. З травня 2009 р. керівництво кафедрою здійснює доктор філологічних наук, професор Наталія Миколаївна Поплавська.

Викладацький склад кафедри: професори – доктор філологічних наук Н. М. Поплавська; доценти – кандидат філологічних наук, заслужений журналіст України П. С. Федоришин, кандидат філологічних наук Н. Л. Дащенко, кандидат наук із соціальних комунікацій О. В. Кушнір, кандидат історичних наук П. З. Гуцал, кандидат наук із  соціальних комунікацій Г. П. Синоруб;  викладачі – кандидат наук із  соціальних комунікацій О. К. Вільчинський, кандидат філологічних наук О. Я. Мединська, кандидат наук із  соціальних комунікацій Т. В. Решетуха, кандидат технічних наук Г. М. Йордан, кандидат наук із соціальних комунікацій Н. В. Драган-Іванець. Серед них П. С. Федоришин, П. З. Гуцал, О. К. Вільчинський є членами Національної спілки журналістів України. Старшим лаборантом кафедри є Н. М. Особа. Інженер медійної студії – В. В. Волянюк. Аспірант кафедри – О. О. Пелешок.

У навчальний процес залучаються провідні журналістикознавці та науковці: проф. О. Сербенська, проф. М. Тимошик, проф. І. Крупський, проф. І. Пенчук, доц. Ю. Романишин. 

Викладачі кафедри систематично проходять стажування у провідних вищих навчальних закладах та редакційних установах України.

Особливістю творчої роботи більшості членів кафедри є співпраця з регіональними та всеукраїнськими медіа. Викладачі та студенти регулярно організовують зустрічі з провідними журналістами (В. Бурма, А. Куликов, Н. Лазука, Я. Штокало-Пархомчук, Ю. Мостова, І. Крочак, І. Штогрін), громадськими та мистецькими діячами (М. Хмурич, В. Гоцко, Т. Волинець, Д. Павличко, М. Матіос, М. Левицький, І. Ісіченко). На кафедрі видається збірник наукових праць із соціальних комунікацій «Медіапростір».

Кафедра розташована у головному корпусі на вул. М. Кривоноса, 2, ауд. 110.

Back to Top