Абітурієнту

промопромопромо

 1. Правила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2016 році
 2. Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2016 році.  Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
 3. Додаток 4 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2016 році. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ос
  вітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра
 4. Додаток 5 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2016 році. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
 5. Програма співбесіди з журналістики
 6. Програма творчого конкурсу для вступників спеціальності 061 Журналістика
 7. Програма фахового вступного випробування з журналістики
 8. Програми співбесід для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Програма співбесіди з журналістики
 9. Завантажити (DOC, 4.73MB)

 

промо